Vad KAN vi hJÄLPA
TILL mED?

Vi har både lång och bred erfarenhet. Sedan 1972 har vi arbetat hårt för kunden. Att förstå vad kunden vill, vara lyhörda och hjälpa till att förvandla idéer till verklighet.
Så har vi alltid arbetat och det är nog därför vi funnits i över i över 40 år. Vad kan vi hjälpa Er med?
 

SEDAN 1972
Bolaget grundades 1972 av Per Gullmander i Sävsjöström. Bolaget har sedan dess flyttats ett par gånger, först till Lenhovda och därefter till Växjö där vi hållt till sedan 2009. Vi har varit verksamma i branchen oavbrutet i över 40 år och har samlat på oss massor av ovärderlig erfarenhet. Denna erfarenhetet delar vi gärna med oss av.
Sedan 2013 drivs företaget av Janet Vilmontson och Erik Gärskog.

 

TILLVERKSNINGSINDUSTRI
Vi har hjälpt många idustrier genom åren att se över deras fastigheter och hjälpa dem vid nybyggnad eller ombygnad. Vi har även varit med att skapa underhållsplaner och kostnadskalkyler som underlag för investeringsplaner.


 

OFFENLIGA BYGGNADER
Genom åren har offentlig verksamhet beställt tjänster från oss. Då skolor och förskolor är en stor del av deras fastigheter har vi ritat många skolor och förskolor genom åren.


MILJÖPOLICY

//Gullmanders skall utvecklas så att företaget bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling som inte hotar vår miljö. Detta gäller dels i vårt arbete på kontoret samt i våra projekt genom att utföra miljöanpassad projektering.

För att uppnå detta skall vi med gällande lagstiftning som minimikrav, god kvalitet samt kraven som ställs av våra beställare som grund, arbeta för att förebygga föroreningar och ständigt minska miljöpåverkan.

Miljöanpassad projektering utför vi med utgångspunkt från ”Miljöanpassad projektering” framtagen av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen tillsammans med Byggsektorns Kretsloppsråd.

Samtliga anställda skall stödjas och uppmuntras att ta aktiv del i miljöarbetet. Vi skall påverka beställare, underkonsulter, entreprenörer m.fl. så att största möjliga miljöhänsyn tas.


//Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB//